Home   |   O firmie   |   Oferta   |   Katalog   |   Szkolenia   |   Serwis   |   Certyfikaty   |   Partnerzy   |   Kontakt


SUT Bremen   |   SUT Rostok   |   SUT Emden   |   SUT St. Petersburg   |   SUT Nowosybirsk
MIG, MAG, TIG, MMA, SAW, plazma

MIG/MAG
Podczas spawania metodami MIG / MAG, łuk elektryczny jarzy się między elektrodą, mająca postać ciągłego drutu, a spawanym materiałem. Łuk stawpia materiał podstawowy ze spoiwem tworząc spoinę. Podczas całego procesu spawalniczego drut jest nieprzerwanie transportowany z podajnika przez uchwyt spawalniczy, podobnie jak gaz ochronny. Metody spawalnicze MIG oraz MAG różnią się pomiędzy sobą tym, że w metodzie MIG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie atmosfery gazu obojętnego) wykorzystywany jest obojętny gaz ochronny, który nie uczestniczy w procesie spawalniczym, natomiast w MAG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego), jako osłonę wykorzystuje się gazy aktywne biorące udział w procesie spawania Zazwyczaj gaz ochronny zawiera aktywny chemicznie dwutlenek węgla lub tlen i dlatego spawanie metodą MAG jest daleko bardziej rozpowszechnione aniżeli metoda MIG. W rzeczywistości termin MIG często stosowany jest zupełnie przypadkowo w powiązaniu ze spawaniem metodą MAG.

Nowoczesną odmianą jest synergiczne spawanie metodami MIG/MAG Regulacja synergiczna lub regulacja jednym pokrętłem oznacza, że prędkość posuwu drutu spawalniczego jest związana z wielkością napięcia oraz innymi parametrami. Ułatwia to odnalezienie wartości parametrów spawalniczych, ponieważ tylko jedno pokrętło jest używane do wyregulowania mocy.
Regulacja jest prosta dzięki zadanym krzywym synergicznym, które są zapisane w pamięci panela kontrolnego. Do krzywych synergicznych może być również wprowadzona grubość spawanego materiału, co dodatkowo ułatwia dobór oraz regulację parametrów spawalniczych.

TIG
W metodzie TIG (spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego), łuk spawalniczy powstaje między nietopliwą elektrodą wolframową a elementem spawanym. Gaz ochronny jest gazem obojetnym i nie ma wpływu na proces spawalniczy. Zazwyczaj jako gaz ochronny stosowany się argon, który chroni przed utlenieniem nie tylko spoinę, ale i elektrodę. W metodzie TIG nie jest konieczne stosowanie materiału dodatkowego. Elementy spawane można łączyć przez przetopienie rowka spawalniczego. Jeżeli stosowany jest materiał dodatkowy, jest on wprowadzany do jeziorka w sposób ręczny, a nie za pomocą uchwytu spawalniczego tak jak w metodzie MIG/MAG. Dlatego w spawaniu TIG, uchwyt spawalniczy posiada zupełnie inną konstrukcję niż uchwyt stosowany w metodzie MIG/MAG. Różne metody spawalnicze TIG obejmują przykładowo spawanie TIG prądem stałym DC TIG, spawanie TIG prądem przemiennym oraz TIG Puls.

MMA
Spawanie metodą MMA sprowadza sie do zamocowania w uchwycie spawalniczym prętu spoiwa, który służy jako elektroda. Łuk zostaje zajarzony między końcem pokrytej otuliną metalowej elektrody a elementem spawanym. Różnica w odniesieniu do innych metod polega na tym, że w metodzie MMA elekroda ulega skróceniu. W metodach TIG oraz MIG/MAG długość elektrody pozostaje przez cały czas niezmieniona, i dlatego odległość pomiędzy uchwytem a elementem spawanym jest przez cały czas stała. W metodzie MMA, aby utrzymać stałą odległość pomiędzy elektrodą a jeziorkiem spawalniczym, uchwyt elektrody musi być przez cały czas przesuwany w kierunku spawanego elementu. Taka metoda stawia szczególne wyzwania przed posługującym się nią spawaczem.

SAW
Spawanie łukiem krytym jest metodą spawania łukowego, w czasie której łuk jarzy się pod warstwą ochronnego proszku. Materiał spoiwa jest podawany w jako osobny drut spawalniczy lub za pośrednictwem podajnika. Podczas spawania proszek spawalniczy topi się na powierzchni spoiny i wytwarza warstwę ochronnego żużlu. Proszek spawalniczy często zawiera sproszkowany metal, który podczas spawania wtapia się w spoinę tak jak materiał spoiwa.
Spawanie łukiem krytym jest wprowadzane prawie zawsze w postaci przynajmniej częściowo zmechanizowanej i dlatego podczas wykonywania długich spoin można osiągnąć wysoką wydajność. Spawanie łukiem krytym jest powszechnie stosowane w przemyśle ciężkim oraz w przemyśle maszynowym i stoczniowym.

Spawanie łukiem plazmowym
Spawanie łukiem plazmowym stanowi proces spawania łukowego w osłonie gazu. Plazma stanowi zjonizowany, przegrzany gaz o temperaturze 15000 – 20000°C (25000 – 40000 °F), przy czym powstający pomiędzy nietopliwą elektrodą wolframową a elementem spawanym łuk jarzy się otoczony atmosferą gazu obojętnego. Zazwyczaj w procesie spawania plazmowego stosuje się materiał spoiwa, wprowadzony do jeziorka spawalniczego w postaci drutu. Podczas procesu spawania proszkowo-plazmowego, materiał spoiwa jest wprowadzany do jeziorka spawalniczego pod osłoną gazu ochronnego, w postaci sproszkowanego metalu.
Wysokoenergetyczne spawanie zawężonym łukiem plazmowym umożliwia całkowite wtopienie łuku plazmowego w spawany materiał. Spawanie łukiem plazmowym szczególnie nadaje się do wykonywania zautomatyzowanych procesów spawalniczych i jest stosowane do spawania stali nierdzewnych.

Producenci: Materiały i akcesoria: Technika: Narzędzia:
- Abicor Binzel - druty do TIG - cięcie CNC - Beta
- Esab - druty do MIG MAG - automatyzacja - Bosch
- ESS - druty rdzeniowe - technika plazmowa - Harris
- Hilbig - elektrody otulone - MIG Puls - Makita
- Hypertherm - druty do spawania pod topnikiem - filtrowentylacja - Metabo
- Kemppi - topniki - wyposażenie specjalne - Perun
- Kjellberg - elektrody wolframowe - MIG, MAG, TIG, MMA, SAW, plazma - Pomet
- Klimawent - podkładki spawalnicze - wypożyczalnia urządzeń spawalniczych  
- Lincoln Electric - sprzęt BHP    
- TEKA - narzędzia elektryczne i pneumatyczne